Januari 2023

Tijd voor de volgende stap

Pica Media Partners en Digi Groep l MDMX verkennen samenwerking 

Twee grafische netwerken hebben recent een intentieovereenkomst getekend.

De organisaties bundelen de krachten om met een sterke en daadkrachtige centrale inkoop mogelijk toe te werken naar één duurzaam samenwerkingsverband. 

Ook in het afgelopen jaar liep het aantal middelgrote grafische bedrijven in de branche terug. De productiebedrijven hebben te maken met explosieve energieprijzen, tekort aan mensen en grondstoffen en een veranderende inkoopmarkt.

Ondanks dat de industrie onder druk staat, lijken bedrijven die zich verbonden hebben aan een netwerk stabieler te zijn. Door kennis te delen en samenwerking worden risico’s beter opvangen en kansen vaker benut.  

De gezamenlijke afspraken met preferred suppliers en leden draagt bij aan een betere inventarisatie van inkoopbehoefte, en het realiseren van een win-win situatie.

In de komende periode wordt verdere samenwerking onderzocht.      

————————- 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Mouthaan:

k.mouthaan@mdmx.nl, 06 5778 7169. 

Voor redacties hebben wij de intentieverklaring beschikbaar.  

Pica Media Partners
www.picapartners.nl  

Digi Groep l MDMX
www.digigroep.com
www.mdmx.nl